Hướng dẫn tạo đơn hàng Mua ngoài

Định nghĩa:

Đơn hàng mua ngoài là những đơn hàng không phát sinh từ các sàn thương mại của taobao/ 1688/ tmall. Khi tạo đơn hàng mua ngoài khách hàng cần chủ động kết nối với NCC và thông tin cho HOADO những thông tin liên quan để HOADO tiến hành kết nối v...